Ülkemiz ekonomisine sağladığı katkı ile birlikte, birçok markayla da çözünürlük ortaklığı yaparak adını ticari alanda duyurmuştur. Tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyum ve sürekli gelişim amacını gözeten grubumuz, ülkesinde yakaladığı başarıyı dünyada yakalama hedefine adım adım ilerleyen bir dünya oyuncusudur.

Şirketimiz kurulduğu günden bugüne artan yüksek kalite anlayışı, ürün tasarım, dizayn ve üretim teknolojisi ile her zaman müşterilerine en kaliteli hizmeti en uygun fiyata sunmaktadır.

Müşteri odaklı çalışma politikamız, yaratıcı yaklaşımlarımız ve alanında minimalist çizgilerle ürün dizayn eden profesyonel ekibimizle birlikte dünya piyasalarını takip etmekte ve hizmetimizi uluslararası standartlarda sunmaktayız. Kurulduğumuz günden bu yana ürettiği yüksek kaliteli ürünler sayesinde imza attığı başarılara yenilerini eklemek üzere daha büyük hedeflerle ilerlemektedir.

Modern üretim tesisimiz ve uygun fiyat anlayışımızla birlikte şirketimiz olarak pergola, raylı tente başta olmak üzere otomasyonlu bahçe ve teras kapatma sistemleri, gölgeleme sistemleri, giyotin cam, tente, rolling roof, kış bahçesi, zip perde üretmekte ve siz müşterilerimize sunmaktayız.

“ Bugün belki yolun çok başındayız ama biz ve müşterilerimiz iyi biliyor ki, Grup olarak ne yaparsak veya ne üretirsek en iyisini, en iyi malzemeyle ve en iyi şekilde yapmak arzusundayız. Bunun çok iddialı olduğunu biliyoruz. Ancak amaç olmadan hedef olmuyor, hedef olmadan da disiplin ve inanç olmuyor. Bu bakımdan en önemli vizyonumuz bizimle çalışan insanların güven ve huzur içerisinde çalıştıkları fikrinin hiç kaybolmaması hissiyatı üzerine kurulu.”

Çevre Politikamız

Şirketimiz, çalışmalarında inovatif  bir rol üstlenmiştir.

Toplum tarafından kabul edilenin “sürdürülebilirlik” olduğu bilincini hizmet ve  ürünlerine taşıyan Grubumuz, koordineli, şeffaf  ve güvenilir yönetim anlayışını benimsemiştir.

Farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde temel ilkemiz; ürün ve hizmet döngüsünün sorumluluğunu üstlenmektir.

Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.

Çevre Dostu Uygulamalarımız

“Gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek en önemli ilkemizdir.”

Günümüz çağının toplumsal beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda iş dünyasının önüne getirdiği sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne yönelik daha kapsamlı ve duyarlı bir rol  üstlenmesi gerekliliği kendini göstermektedir.

Sanayi ve hizmet dallarını bünyesinde barındıran, toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürün ve hizmet ağını geliştirirken, zamanın önemini özümseyen bir politika izlemekte; tedarik, ürün ve hizmet faaliyetlerinden kaynaklanan, özellikle çevresel risklerin bertarafına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Grubumuz, çevresel sorunlara devamlılık ilkesini hedef alan bakış açısıyla geliştirdiği uygulamalar çerçevesinde yaratıcı ve yenilikçi çözümlerle yaklaşmakta, riskleri fırsata dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu anlayışla, kuruluşundan bugüne dek ön plana koyduğu çevresel duyarlılığın yaygınlaştırılması adına Polo şirketleri, resmi kurumlar, mesleki örgütler, sivil toplum kuruluşları, yerel ve uluslararası tüm ilgili taraflarla ortak girişimler oluşturmaktadır.

Kurumsal Çevre Politikamız
  • Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
  • İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.
  • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
  • Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.
  • Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.
  • Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken, sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.
  • Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.

Grup için belirlenmiş olan Çevre Politikası; “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Koruma” olgularından yola çıkarak  Grup şirketlerindeki tüm süreçlerde;

• Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,

• Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,

• Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,

• Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,

• Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,

• Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,

•  POLO GRUP  şirketlerindeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,

• Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı, taahhüt etmektedir.

Topluluk İçi Çevre Politikası Gerekleri

Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz.

Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.

Çevresel etkilerimizi belirleriz.

Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız.

Topluluk içi kaynak kullanımını yönetiriz.

Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.

Uygulamalarımızda sistematiklik sağlar, işletmeler arası sinerji yaratırız.

İşletme standartlarımızı önleyici yaklaşımla hazırlar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz dahil herkesin uygulamasını sağlarız.

POLO GRUP Şirketleri Çevre Yönetim Çalışmaları

POLO GRUP şirketleri çevre yönetim çalışmalarını üç temel alana odaklamaktadır.
Topluluğa bağlı tüm şirketler,

• Faaliyetlerinden dolayı oluşan başta enerji, su tüketimi, iklim değişikliği, emisyonlar ve atık oluşumu gibi çevresel etkilerin kontrol altında tutulmasını, geri dönüşümün artırılmasını ve biyo çeşitliliğin korunmasını hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi adına “mevcut en iyi uygulamalar” doğrultusunda iyileştirme faaliyetleri yürütür.

• Üretilen mal ve hizmetlerin, hayat çevrimi bütünü için tasarım ve planlama aşamasından, ekonomik ömrünün sonuna kadar oluşturduğu çevresel etkiyi takip eder, “çevre dostu ürünler” geliştirerek bu etkilerin düşürülmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirir.

•  Başta çalışanları, müşterileri, bayileri, tedarikçileri, altyüklenicileri ve diğer operasyonel paydaşları olmak üzere, toplumun geniş kesimlerinin çevre koruma konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılmasına yönelik eğitsel faaliyetleri yürütür;

POLO GRUP  Çevre Vizyonu

POLO GRUP Olarak;

• Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak, üretimde temiz teknolojiler kullanarak, atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,

• Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak,

• Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak,

• Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişme çalışmalarını yakından takip etmek,

• Çevre sorunlarına özgün ve öncü teknolojiler kullanarak çözümler getirmek,

• Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,

• Sürdürülebilir Kalkınmayı – destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,

• Topluluk genelinde sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çevre yönetimi kültürü etrafında sinerji yaratılarak çevre ile ilgili iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ilkelerinden oluşan vizyonumuz ile sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen ve hem ülkemiz hem de dünyamız için güvenilir izi bırakan bir Grup olmayı hedefliyoruz.